Bases

 1. El concurs està obert a tothom qui vulgui participar-hi.
 2. El tema de les fotografies ha d'estar relacionat amb el món de les matemàtiques, en les seves múltiples manifestacions: figures geomètriques, mosaics, simetries, càlcul numèric, estadística i atzar, etc...
 3. La presentació de les fotografies es realitza en format digital i per correu electrònic a l'adreça fotomath@matematica.udl.cat
  En el missatge cal adjuntar:
  1. la fotografia: en un fitxer de tipus JPG i amb un pes no superior a 3Mb;
  2. un títol: que reflexi la seva relació amb les matemàtiques;
  3. el nom i cognoms complets del participant.
 4. Cada participant pot enviar, com a molt, 5 fotografies, cadascuna en un missatge i amb un títol diferents. Els participants utilitzaran la seva pròpia càmera fotogràfica.
 5. Les fotografies han de ser originals, inèdites i, en cap cas, s'acceptaran fotografies descarregades d'internet ni escanejades de cap tipus de mitjà gràfic.
 6. Les fotografies participants es publiquen en aquesta pàgina web, a l'apartat exposició. Totes les fotografies participants resten en propietat dels seus autors. Les fotografies premiades poden ser usades per publicitar futures edicions d'aquest concurs.
 7. El termini de presentació va finalitzar el 15 de desembre de 2009.
 8. S'estableixen tres premis, que seran resolts pel Jurat
 9. Un mateix participant del FotoMath 2009 no pot acumular més d'un premi. El jurat es reserva el dret de declarar desert algún premi, així com d'afegir un o diversos accèssits, si s'escau. El jurat també es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases. El veredicte del jurat és inapel.lable i es farà públic en aquesta pàgina web.
 10. El lliurament de premis és públic i es va anunciar a la pàgina d'inici d'aquesta web.
 11. El jurat determina les tres fotografies guanyadores d'aquest certàmen. valorarant, a mès dels elements estètics i creatius de la fotografia, el contingut matemàtic de la mateixa i la seva relació amb la idea o concepte reflexat en el títol.
 12. La participació en aquesta convocatòria pressuposa l'acceptació de totes i cadascuna d'aquestes bases i del veredicte del jurat, així com la declaració de l'autoria de les fotografies sotmeses.